• Sulphur Black B

    กำมะถันดำข

    ลักษณะเป็นเกล็ดหรือเมล็ดข้าวสีดำสว่าง ไม่ละลายในน้ำและแอลกอฮอล์ ละลายในสารละลายโซเดียมซัลไฟด์เป็นสีเขียว - ดำ รายการดัชนีเฉดสีคล้ายกับความแข็งแรงมาตรฐาน 200 ความชื้น% ≤6.0สารที่ไม่ละลายน้ำในสารละลายโซเดียมซัลไฟด์% ≤0.3การใช้สีส่วนใหญ่ใช้ย้อมสีบนผ้าฝ้ายวิสโคสไวนิลและกระดาษ การเก็บรักษาต้องเก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท ป้องกันแสงแดดความชื้นและความร้อนโดยตรง บรรจุถุงไฟเบอร์ด้านในบุด้วยพลาส ...